PURPLE - אבל לתכנן זה

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות יותר מדי גמישים כשזה מגיע לניהול הפרויקטים שלהם. 
תכנון לקוי של פרויקט, כמו החמצת דדליינים, חריגה מתקציבים או אפילו אפיון ראשוני שפספס כמה נקודות קריטיות בדרך, עלול להוביל להגדלת העלויות בצורה משמעותית. תכנון קפדני של פרויקט, תקשורת ברורה בין חברי הצוות ואנשי מפתח וניהול סיכונים פרואקטיבי יכולים לחסוך לעסק שלכם זמן ומשאבים יקרים.

אבל לתכנן זה:

1.1 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות יותר מדי גמישים כשזה מגיע לניהול הפרויקטים שלהם. 

1.2 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

אבל לתכנן זה:

2.1 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

2.2 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

אבל לתכנן זה:

3.1 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

3.2 תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

כלום אבל לתכנן:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

כלום אבל לתכנן:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

כלום אבל לתכנן:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.

כלום אבל לתכנן:

״תוכניות הן כלום אבל לתכנן זה הכול״, אמר פעם הגנרל הצבאי ונשיא ארה״ב ה-34, דווייט אייזנהאואר. בגדול הרעיון הוא שתוכניות משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצי משתנות ואנחנו צריכים להיות גמישים אבל אנחנו עדיין צריכים לחשוב טוב-טוב מה אנחנו רוצים לעשות ואיך. הבעיה היא שהרבה עסקים מרשים לעצמם להיות.